Tyla.

Kad ir kiek žodžių aplink būtų išlieta, kad ir kokie jie bebūtų protingi ar kvaili – prasmės jie neturi be tylos.

Nes  juk didžiausias supratimas, suvokimas ar atradimas ateina tik tyloje. Tylos mes klausome labiau negu garso. Ir tyloje mes ieškome…  O kas ieško, tas randa.

Nuo šiandien įrašau naują įstatymą pasaulio konstitucijoje:

Saugoti tylą yra kiekvieno galaktikiečio pareiga.

 

 

Comments