…Telegrama iš mėnulio

Nuo mėnulio krašto
Barstau saujom vašką
Tepu žvaigždžių riekę
Tave lai pasiekia

Argi man gaila
trupučio ramybės
išsiųsti į žemę
Išvyt beprasmybės

Tu eik sau, kaip ėjęs
Nesiblaškyk
Po kosmoso vėjus
Nesidairyk

Čia mano tvirtovė
Aš čia valdau
Be kūno ir formos
Tarp spiečių skraidau

Šitaip pribuvo
Šitaip ir bus
Turiu aš žvaigždynus –
Mano dangus

Comments